Home / Tag Archives: Khi của cải mất

Tag Archives: Khi của cải mất

Suy nghĩ câu: “Khi của cải mất, chẳng có gì mất cả. Khi sức khoẻ mất, mất một vài thứ rồi. Khi ý chí mất, chẳng còn lại gì nữa”.

nu sinh dac lak noi t91 4951610 310x165 - Suy nghĩ câu: “Khi của cải mất, chẳng có gì mất cả. Khi sức khoẻ mất, mất một vài thứ rồi. Khi ý chí mất, chẳng còn lại gì nữa”.

Đề bài “Khi của cải mất, chẳng có gì mất cả. Khi sức khoẻ mất, mất một vài thứ rồi. Khi ý chí mất, chẳng còn lại gì nữa”. Anh/ chị có suy nghĩ gì về ý kiến trên? Trong cuộc đời có rất nhiều điều chúng ta cần phải có và vẫn như đang kiếm tìm và hoàn thiện …

Read More »