Home / Tag Archives: kể lại việc tốt

Tag Archives: kể lại việc tốt

Hãy kể lại việc tốt mà em đã làm.

thay co1 310x165 - Hãy kể lại việc tốt mà em đã làm.

Hãy kể lại việc tốt mà em đã làm. Hướng dẫn Khi ta làm một việc tốt ta sẽ thấy trong lòng vui sướng, khi ta nhận được một việc tốt từ người khác, ta cảm nhận được cuộc sống đáng sống biết nhường nào. Câu chuyện mà tôi kể dưới đây là một việc tốt mà tôi đã làm, …

Read More »