Home / Tag Archives: Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Tag Archives: Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Suy nghĩ về câu nói “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”

photo 0 1510200251964 310x165 - Suy nghĩ về câu nói "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông"

Đề bài: Anh (chị) suy nghĩ gì về câu nói sau đây của Nguyễn Bá Học: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông". Bài làm   Được sinh ra trên đời là một diễm phúc đối với mỗi con người. Thế nhưng để tồn tại và sống cho …

Read More »

Bình luận về bài thơ Không có việc gì khó – Bài văn của cô giáo Minh Anh chuyên văn

anh tuong1 1711201815 310x165 - Bình luận về bài thơ Không có việc gì khó – Bài văn của cô giáo Minh Anh chuyên văn

Bình luận về bài thơ Không có việc gì khó – Bài văn của cô giáo Minh Anh chuyên văn Hướng dẫn Đề bài: Bàn về sức mạnh của con người có thể chinh phục được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống, bài thơ “không có việc gì khó” đã thể hiện đầy chân thực về sức mạnh …

Read More »