Home / Tag Archives: Đi một ngày đàng

Tag Archives: Đi một ngày đàng

Soạn bài bố cục của văn bản

photo 0 1510200251964 310x165 - Soạn bài bố cục của văn bản

Soạn bài bố cục của văn bản Hướng dẫn I.Bố cục của văn bản Đọc văn bản Người thầy cao đức trọng. 1.Văn bản trên chia làm 3 phần và ranh giới các phần: -Phần 1: câu mở bài -Phần 2: từ “học trò theo ông” đến “cho vào thăm”. -Phần 3: câu kết bài. 2.Nhiệm vụ của từng phần …

Read More »

Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”

truong 310x165 - Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”

Đề bài: Em hãy giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” Bài làm Nền tri thức nhân loại luôn luôn là một kho tàng không bao giờ vơi cạn được. Nhưng ta như thấy được con người luôn luôn rất cần nền tri thức đó để có thể làm giàu vốn …

Read More »