Chủ đề cơn mưa

Cảm nhận về bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn

Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân vật cổ tích

Đề bài: Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp một nhân

Phân tích và nêu cảm nghĩ về truyện Mùa cá bột của nhà văn Đỗ Chu

Đề bài: Phân tích và nêu cảm nghĩ về truyện Mùa cá bột của

Suy nghĩ của em về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh

Đề bài; Suy nghĩ của em về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh

Phân tích những từ ngữ, hình ảnh thể hiện cảm nhận tinh tế của Hữu Thỉnh về những biến chuyển của trời đất lúc giao mùa trong bài Sang thu

Đề bài: Phân tích những từ ngữ, hình ảnh thể hiện cảm nhận tinh

Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh

Đề bài: Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh Bài làm Sang

Thuyết minh về một thắng cảnh của đất nước :Yên Tử – miền đất thiêng

Đề bài: Thuyết minh về một thắng cảnh của đất nước:Yên Tử – miền

Giới thiệu về đá ở Hà Giang

Đề bài: Giới thiệu về đá ở Hà Giang Bài làm Mùi rượu ngô

Thuyết minh về cây lúa

Đề bài: Thuyết minh về cây lúa Bài làm Hạt gạo, củ khoai, bắp

Bài văn biểu cảm về mùa thu trong đó có sử dụng yếu tố nghị luận

Đề bài: Em hãy viết một bài văn biểu cảm về mùa thu trong

Phân tích bài Chiều xuân của Anh Thơ

Đề bài: Phân tích bài Chiều xuân của Anh Thơ Bài làm Nhắc đến

Phân tích bài Chiều xuân của Anh Thơ

Đề bài: Phân tích bài Chiều xuân của Anh Thơ Bài làm Nhắc đến