Chủ đề chiến thắng

Quan sát một bức ảnh lễ hội và tả lại quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội

Quan sát một bức ảnh lễ hội và tả lại quang cảnh và hoạt

Kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã có dịp xem

Kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã có dịp xem

Kể về một trò chơi dân gian mà em thích: Trận thi đấu kéo co

Kể về một trò chơi dân gian mà em thích: Trận thi đấu kéo

Suy nghĩ câu “Muốn sống có ý nghĩa, trước hết phải sống có bản lĩnh”

Đề bài: Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau:

Em hãy viết bài văn nghị luận với chủ đề Giới hạn.

Đề bài: Em hãy viết bài văn nghị luận với chủ đề Giới hạn.

Suy nghĩ về Thất bại là mẹ thành công”. Cũng có câu danh ngôn cho rằng: “Thử thách lớn nhất của con người là lúc thành công rực rỡ” (G. Welles).

Đề bài: Ông cha ta đã từng nhắc nhở nhau: "Thất bại là mẹ

Suy nghĩ câu: “Khi của cải mất, chẳng có gì mất cả. Khi sức khoẻ mất, mất một vài thứ rồi. Khi ý chí mất, chẳng còn lại gì nữa”.

Đề bài “Khi của cải mất, chẳng có gì mất cả. Khi sức khoẻ

Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.

Bài học cuộc sống rút ra từ lời tâm sự của nữ nhà văn

Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với nhân vật Tấm trong truyện Tấm Cám

Đề bài: Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với nhân vật Tấm

Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng

Đề bài: Trong vai Thánh Gióng, hãy kể lại câu chuyện Thánh Gióng Bài

Tóm tắt và phân tích ý nghĩa của truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Đề bài: Tóm tắt và phân tích ý nghĩa của truyện Sơn Tinh, Thuỷ

Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản vượt thác của nhà văn Võ Quảng

Đề bài: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn