Home / Văn mẫu tiểu học / Văn mẫu lớp 2 / Tả một thứ nông cụ mà em nhìn thấy

Tả một thứ nông cụ mà em nhìn thấy

Đề bài: Tả một thứ nông cụ mà em nhìn thấy

Bài làm

Loading...

Cái cày là đồ làm ruộng cần nhất của nhà nông. Cái cày của ta dùng còn đơn sơ lắm, hầu hết làm bằng gỗ. Thân cày, náng cày, chỗ để tay cầm (seo cày) toàn bằng gỗ. Chỉ có cái lưỡi cày và cái diệp là bằng sắt.

Loading...

van mau ta cai cay - Tả một thứ nông cụ mà em nhìn thấy

Văn mẫu tả cái cày của nhà nông

Ngày xưa, cái cày, cái bừa đều là sản phẩm thủ công của một nền nông nghiệp lạc hậu. Việc cày, bừa chỉ dùng sức trâu bò. Ngày nay, nông nghiệp nước ta đã và đang được cơ giới hóa. Máy cày, máy bừa, máy gặt… đã được sử dụng khá rộng rãi.

Xem thêm:  Tả cây chanh nơi vườn quê

Check Also

bai van mau ta cay mang cut - Viết một đoạn văn nói về cây măng cụt hoặc trái măng cụt

Viết một đoạn văn nói về cây măng cụt hoặc trái măng cụt

Đề bài: Viết một đoạn văn nói về cây măng cụt hoặc trái măng cụt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *