Soạn bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Soạn bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Hướng dẫn

Loading...

I.Tìm hiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

1.– Trong văn bản trên, tác giả bàn luận về sự hiện tượng coi thường giờ giấc ở những công việc chung.

-Biểu hiện ở một số dẫn chứng sau:

+ trễ giờ ở các cuộc họp, các cuộc hội thảo.

+ Quý của mình chứ không tôn trọng của kẻ khác.

+ Tạo ta tập quán xấu: các giấy mời phải ghi sớm.

-Tác giả đã quan tâm tới bệnh lề mề rất nhiều góc độ khác nhau. Có nêu sự kiện và có phát biểu về sự việc đó.

2.Nguyên nhân chính gây nên bệnh lề mề là:

Loading...

-Không biết quý trọng thời gian trong các cơ quan, đoàn thể.

-Không coi trọng mình là người có trách nhiệm đối với mọi người.

3.Tác hại.

+ Thành thói quen, khó thay đổi.

+ Không biết tự trọng, ích kỉ.

+ Gây hại cho .

-Sự phân tích của tác giả về các tác hại của bệnh lề mề rất ngắn gọn mạch lạc và có sức thuyết phục cao.

Chẳng hạn:

+ Nêu ý khái quát: Bệnh lề mề do thiếu tự trọng, thiếu tôn trọng người khác.

+ Triển khai cụ thể hơn: Họ quý thời gian của mình mà không tôn trọng thời gian của người khác.

+ Suy ra kết luận: Họ không có trách nhiệm với việc chung.

Xem thêm:  Cảm nhận về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương
LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ


LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI


Chia sẻ :