Home / Văn mẫu THCS / Văn mẫu lớp 9 / Soạn bài kiểm tra về truyện trung đại

Soạn bài kiểm tra về truyện trung đại

Soạn bài kiểm tra về truyện trung đại

Hướng dẫn

A.YÊU CẦU

-Nắm được văn bản tác phẩm, tác giả, nội dung chủ yếu, những đặc sắc nghệ thuật.

-Phân tích giá trị của một văn bản cụ thể.

B.GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

Gợi ý câu hỏi ôn tập và kiểm tra

Câu hỏi 1. Lập bảng thông kê, ghi những kiến thức cần thiết vào từng cột theo mẫu dưới đây:

Số

TT

Tôn văn bản (đoạn trích, tác phẩm)

Tác giả

Nội dung Chủ yếu

Đặc sắc nghệ thuật

         

Gợi ý

STT

Tên văn bản (đoạn trích tác phẩm)

Tác giả

Nội dung Chủ yếu

Đặc sắc nghệ thuật

1

Chuyện người con gái Nam Xương

Nguyễn

Du

Phẩm chất tốt đẹp và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến.

Kết hợp yếu tố hiện thực và kì ảo. Khắc hoạ tính cách nhân vật; kể chuyện sinh động, hấp dần.

2

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Vũ trung tuỳ bút)

Phạm Đình Hổ

xa hoa của vua chúa, quan lại phong kiến.

Nghệ thuật viết tuỳ bút chân thực, hấp dẫn.

3

Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ 14)

Ngô Gia Văn Phái

Vỏ đẹp của người anh hùng dân tộc Nguyen Huệ trong chiến công đại phá quân Thanh, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận bi ihảrn của lũ vua quan hại nước, hại dân.

Lôi văn trần thuật đặc sắc, kết lìựp với miêu tả chân thực, sinh dộng.

4

Nguyễn

Du

Cuộc đời, sự nghiệp ; vai trò vị trí của ông trong lịch sử vãn học dân tộc. Tóm tắt nội dung tác phẩm.

Truyện thơ Nôm lục bát.

Tóm tắt giá trị nghệ thuật.

5

Chị em Thuý Kiều (Truyện Kiều)

Nguyền

Du

Ca ngợi vẻ đẹp của chị cm Thuý Kiều.

Nghẹ thuật ước lộ, lấy vẻ đẹp thiên nhiên làm chuẩn mực để tả vẻ dẹp .

6

Cảnh ngày xuân (Truyện Kiều)

Nguyễn

Du

Bức tranh mùa xuân, lỗ hội tươi đẹp, ưong sáng.

Nghệ thuật ; lừ ngữ, hình ảnh giàu chất tạo hình.

7

Kiều ở lầu Ngưng Bích (Truyện Kiều)

Nguyễn

Du

Tấm lòng thuỷ chung, nhân hậu dáng thương, dáng trân trọng của Thuý Kiều.

Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.

8

Mã Giám Sinh mua Kiều (Truyện Kiều)

Nguyễn

Du

Vạch trần bản chất con buôn của Mã Giám Sinh và hoàn cảnh đáng thương của Thuý Kiều. Qua dó, tố cáo xã hội phong kiến chà dạp lên phẩm giá con ngươi.

Nghệ thuật kể chuyện kết hợp miêu tả nhân vật.

9

Thúy Kiều háo ân hảo oán (Truyện Kiều)

Nguyễn

Du

Thể hiện công lí, chính nghĩa theo của quần chúng nhân dân: ờhiền gặp lành, ở ác gặp ác.

Nghệ thuật kể chuyện; ngôn ngữ dối thoại; xây dựng tính cách nhân vật.

10

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Truyện Lục Vân Tiên)

Nguyền

Đình

Chiểu

Vài nét về cuộc đời, sự nghiệp và vai trò, vị trí của Nguyễn Đình Chiểu trong nền dân tộc. Tóm tắt Truyện Lục Vân Tiên.Ca ngợi phẩm châ"t cao đẹp của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.

Truyện thơ Nôm. Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, miêu tả giản dị, mộc mạc, từ ngữ giàu chất Nam Bộ.

11

Lục vận Tiên gập nạn (Truyện Lục Vân Tiên)

Nguyễn

Đình

Chiểu

Đối lập giữa Trịnh Hâm với Lục Vân Tiên và gia dinh ông Ngư là sự dối lập giữa cái ác và cái thiện, giữa nhân cách cao cả và sự toan tính thấp hòn. Qua đó, lác giả bộc lộ tình cảm, lòng tin dối với nhân dân .

Nghệ thuật kể chuyện kết hợp với miêu tả nhân vật qua hành dộng, ngôn ngữ; lời thơ giàu cảm xúc, bình dị, dân dà, mang đậm màu sắc Nam Bộ.

Câu hỏi 2. Phân tích vẻ đẹp và số phận đầy bi kịch của người phụ nữ qua tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương và qua các đoạn trích Truyện Kiều.

Gợi ý

Vẻ đẹp và số phạn đầy bi kịch của người phụ nữ qua tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương và các đoạn trích Truyện Kiều:

-Vẻ đẹp của người phụ nữ: vẻ đẹp về nhan sắc và tài năng (chị em Thuý Kiều); vẻ đẹp tâm hồn, sự hiếu thảo, thuỷ chung (, Thuý Kiều); vẻ đẹp về khát vọng tự do, công lí (Thuý Kiều).

-Số phận bi kịch: Vũ Nương là một con ngươi hiếu thảo, thuỷ chung nhưng lại phải chịu nhiều khổ đau, oan khuất; Thuý Kiều là người phụ nữ tài sắc nhưg lại phải sống đau khổ, bị chà đạp lôn nhân phẩm, phải “thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần”.

Câu hỏi 3. Bộ mặt xấu xa, thôi nát của giai cấp thông trị, của xã hội phong kiến được thể hiện như thế nào qua các đoạn trích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Vù trung tuỳ hút), Quang Trung đại phả quân Thanh (Hoàng Lê nhất thống chí), Mã Giám Sinh mua Kiều (Truyện Kiều)?

Gợi ý

Bộ mặt xấu xa, thối nát của giai cấp thống trị, của xà hội phong kiến:

-Ăn chơi xa hoa, truỵ lạc (Chuyện cũ tronỊỊ phủ chúa Trịnh).

-Hèn nhát, xu nịnh ngoại bang (Hoàng Lê nhất thống chí).

-Giả dối, bất nhân, vì tiền mà táng tận lương tâm (Truyện Kiều).

Câu hỏi 4. Phân tích hình tượng các nhân vật:

-Nguyễn Huệ (đoạn trích Quang Trung đại phá quân Thanh).

-Lục Văn Tiên (đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguỵêt Nga).

Gợi ý

-Nguyễn Huệ: là một người anh hùng lài trí, có lòng ycu nước nồng nàn, căm thù giặc ngoại xâm, ghét bò lũ tay sai bán nước, có nhân cách cao đẹp.

-Lục Vân Tiên: là ngươi cương trực, nghĩa hiệp, có lí tưởng đạo đức cao đẹp.

Câu hỏi 5. Nêu những nét chính về thời đại, gia đình và cuộc đời Nguyễn Du. Tóm tắt Truyện Kiều.

Gợi ý

-Thời đại, gia đinh và cuộc đời Nguyễn Du:

Nguyễn Du (1765 – 1820) que làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc có truyền thống về văn học.

Cuộc đời Nguyễn Du gắn bó sâu sắc với những biên cố lịch sử của giai đoạn cuối thê kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Đây là giai đoạn lịch sử đầy biến động với hai đặc điểm nổi bật: chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng và phong trào khởi nghĩa nông dần nổi lên khắp nơi.

Nguyễn Du sống phiêu bạt nhiêu năm trên đất Bắc, rồi về ở ẩn tại quê nội Hà Tĩnh, sau đó ra làm quan bất đắc dĩ với triều Nguyễn. Năm 1813 – 1814, ông được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc. Năm 1820, ông được cử làm chánh sứ đi Trung Quốc lần thứ hai nhưng chưa kịp đi thì bị bệnh, mất tại Huế.

Nguyễn Du là người có kiến thức sâu rộng, am hiểu văn hoá dân tộc và văn chương Trung Quốc. Ông có vốn sống phong phú, có niềm thông cảm sâu sắc với những đau khổ của nhân dân.

Sự nghiệp văn học của Nguyễn Du gồm những tác phẩm có giá trị lớn cả bằng chữ Hán và chữ Nôm.

-Tóm tắt Truyện Kiều (căn cứ vào phần Tóm tắt trong SGK để tóm tắt).

Câu hỏi 6. Qua các đoạn trích Chị em Thuý Kiều, Kiều â lầu Ngưng Bích, Mã Giám Sình mua Kiều, Thuý Kiều háo ân háo oán, hãy phân tích giá trị nhân đạo của Truyện Kiều.

Gợi ý

Giá trị nhân đạo của Truyện Kiều: Đề cao vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp về nhan sắc, tài năng (trong Chị em Thuý Kiều); tố cáo thô lực tàn bạo chà đạp lên nhân phẩm con người (trong Mã Giám Sinh mua Kiều); thương cảm trước những đau khổ, bi kịch của con người (trong Mà Giám Sinh mua Kiều, Kiều ở Lầu Ngưng Bích); ca ngợi tâm lòng nhân hậu, thể hiện ước mơ công lí, chính nghĩa (trong Thuý Kiều báo ân báo oán).

Câu hỏi 7. Qua các đoạn trích đã học, hãy phân tích những thành công nghệ thuật của Truyện Kiều (nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên, nghệ thuật miêu tả nhân vật).

Gợi ý

Thành công nghệ thuật của Truyện Kiểu:

-Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ: tinh tố, hàm súc, gợi hình, gợi cảm, vận dụng nhuần nhuyễn lời ăn tiếng nói của quần chúng lao động,…

-Nghẹ thuật tả cảnh: miêu tả ngắn gọn, đặc sắc; cảnh ngụ tình.

-Nghẹ thuật miêu tả nhân vật: dùng bút pháp ước lộ đổ tả chị em Thuý Kiều, tả ngoại hình, ngôn ngữ, cử chỉ để khắc hoạ tính cách Mã Giám Sinh, tả nội tâm thông qua cảnh vật trong Kiều ờ lầu Ngưng Bích, khắc họa tính cách nhân vật thông qua dối thoại trong Thuỷ Kiều háo ân báo oán.

Xem thêm:  Đóng vai chú bộ đội kể về chú bé Lượm – Văn 6

Check Also

baivanhay img - Bài viết về chủ đề Giữ lấy màu xanh

Bài viết về chủ đề Giữ lấy màu xanh

Bài viết về chủ đề Giữ lấy màu xanh BÀI LÀM (Chuyện kể: “Người gác …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *