Soạn bài khởi ngữ

Soạn bài khởi ngữ

Hướng dẫn

Loading...

I.Đặc điểm và vai trò của khởi ngữ trong câu:

1. Ở (a): Chủ ngữ trong câu cuối là từ anh thứ hai (không phải từ anh thứ nhất).

Ở (b): Chủ ngữ của câu này là từ tôi.

Ở (c): Chủ ngữ của câu này là từ chúng ta.

2.Đọc ở Ghi nhớ.

II. Luyện tập

1.Các khởi ngữ trong các đoạn trích sau là:

-Ở (a): Điều này

-Ở (b): Đối với chúng mình.

Loading...

-Ở (c): Một mình

-Ở (d): Làm khí tượng

-Ở (e): Đối với cháu

2.Mối quan hệ nghĩa giữa khởi ngữ với phần câu còn lại qua các từ ngữ có liên quan với nhau về nghĩa ở các câu trong truyện ngắn Làng của Kim Lân là:

-Ở (a): … thì ông

-Ở (b): …. Nó

3.(Đặt trong tình huống cụ thể): ta có thể chuyển như sau:

-Ở (a): Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.

-Ở (b): Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Xem thêm:  Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền đuợc bảo vệ và phát triển của trẻ em
LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ


LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI


Chia sẻ :