Home / Văn mẫu THCS / Văn mẫu lớp 9 / Soạn bài chương trình tiếng địa phương phần tiếng việt lớp 9 (tiết 2)

Soạn bài chương trình tiếng địa phương phần tiếng việt lớp 9 (tiết 2)

Soạn bài chương trình tiếng địa phương phần tiếng việt lớp 9 (tiết 2)

Hướng dẫn

Loading...

Luyện tập

Câu 1.

Phần trích

Từ ngữ địa phương

Từ ngữ toàn dân

A

Thẹo

Lặp bặp

Ba

Sẹo

Lắp bắp

Cha, bố

B

Kêu

Đâm

Đũa bếp

(gọi) trổng

Mẹ

Gọi

Sinh ra (nổi giận)

Đủa cả

(gọi) trống không

Vào

C

Lui cui

Nhằm

Lúi cúi

Cho là

Loading...

Câu 2. Từ kêu ở ví dụ (a) là từ toàn dân. Có thể thay thế từ kêu bằng từ nói to.

Từ kêu ở vị trí (b) là từ địa phương. Có thể thay thế từ kêu này bằng từ gọi.

Câu 3.

Từ địa phương

Từ toàn dân

Trái

Chi

Kêu

Trống hổng trốn hảng

Quả

Gọi

Trống rỗng trống rễnh

Câu 4. Điền vào bản theo yêu cầu của SGK.

Câu 5.

a.Không nên để cho nhân vật “con bé” trong truyện Chiếc lược ngà sử dụng từ toàn dân vì bản thân nhân vật chưa có sự giao tiếp rộng rãi ngoài địa phương mình.

b.Trong lời kể của tác giả vẫn có những từ ngữ địa phương là để nêu bật sắc thái của một vùng đất, một địa phương nơi mà các sự việc, các sự kiện diễn ra trong truyện. Tuy nhiên, việc sử dụng từ ngữ địa phương của tác giả chỉ dừng lại ở chừng mực nhất định, không ảnh hưởng đến việc khó hiểu đối với người đọc ở trên mọi miền đất nước.

Xem thêm:  Soạn bài tổng kết phần tập làm văn lớp 9

Check Also

baivanhay img - Bài viết về chủ đề Giữ lấy màu xanh

Bài viết về chủ đề Giữ lấy màu xanh

Bài viết về chủ đề Giữ lấy màu xanh BÀI LÀM Loading... (Chuyện kể: “Người …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *