Kể lại câu chuyện: Tôi có đọc đâu – lớp 3

Kể lại câu chuyện: Tôi có đọc đâu – lớp 3

Hướng dẫn

Loading...

* Gợi ý kể lại câu chuyện:

a) Người thấy người bên cạnh làm gì?

Ghé mắt đọc trộm thư của mình.

b) Người viết thư viết thêm vào điểu gì?

. Mình không viết tiếp được nữa, vì hiện có người đang đọc trộm thư.

c) Người ngổi bên cạnh kêu lên như thế nào?

Không đúng! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu!

d) Câu chuyện buồn cười ở chỗ nào?

Loading...

Phải xem trộm thư mới biết được dòng chữ mà người viết thư viết thêm vào. Vì vậy, người xem trộm thư cãi là mình không dọc trộm đã lộ rõ mình là kẻ nói dối thật tức cười.

* Nội dung câu chuyện:

TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU

Một người ngồi viết thư cho bạn ngay trong bưu điện. Bỗng anh ta thấy người ngồi cạnh ghé mắt đọc trộm thư của mình. Bực mình, anh bèn viết thêm vào thư: "Xin lỗi. Mình không viết tiếp được nữa, vì hiện có người đang đọc trộm thư". Người ngồi bên cạnh liền kêu lên: – "Không đúng! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu?

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Tóm tắt vở hài kịch Trưởng giả học làm sang của Mô-li-e
LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ


LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI


Chia sẻ :