Home / Văn mẫu tiểu học / Văn mẫu lớp 3 / Em hãy viết báo cáo kết quả học tập, lao dộng của tổ em trong tháng qua – lớp 3

Em hãy viết báo cáo kết quả học tập, lao dộng của tổ em trong tháng qua – lớp 3

Em hãy viết , lao dộng của tổ em trong tháng qua – lớp 3

Hướng dẫn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 10

Của tổ 3 Lớp 3A Lam Sơn

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A.

Em xin báo cáo hoạt động của tổ 3 trong tháng 10 vừa qua như sau:

1. : Cả tổ quyết tâm phấn đấu thi đua để đạt thành tích cao nhất.

Cụ thể:

– Có 20 điểm 10, 15 điểm 9 và 7 điểm 8, không có điểm trúng bình, yếu, kém.

– Học thuộc bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Tổ chức thành 6 đôi bạn học tập.

2. : Hoàn thành tốt công việc làm lớp, đặc biệt buổi vệ sinh sân trường vừa qua.

Tổ trưởng
Nguyễn Hoàng Long

Bài mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hổ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 7

Của tổ 5 Lớp 3C Trường Tiểu học Đề Thám

Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3C Thay mặt cho tổ 5 em xin được báo cáo về các hoạt động của tổ trong tháng 10 vừa qua:

1. Về mặt học tập:

– Toàn tổ có 25 bông hoa điểm 10, 12 điểm 9, 7 điểm 8 không có điểm trung bình, yếu, kém.

– Xây dựng nhóm học tập theo địa bàn của các bạn.

– Viết được 5 bài báo cáo nói về các vấn đề trong học tập của tổ, của lớp.

2. Lao động:

– Hoàn thành tốt các buổi vệ sinh trực nhật mà lớp giao cho.

– Cùng với lớp dọn vệ sinh sạch sẽ ở nhà trẻ "Hoa phượng đỏ".

TỔ trưởng
Hoàng Thị Xuân Lan

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Ông cha ta có câu: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Bằng hiểu biết của mình em hãy làm sáng tỏ câu tục ngữ đó.

Check Also

baivanhay img - Cảm xúc ngày vào Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Cảm xúc ngày vào Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Cảm xúc ngày vào Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Bài làm Từ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *