Em hãy viết báo cáo kết quả học tập, lao dộng của tổ em trong tháng qua – lớp 3

Em hãy viết báo cáo kết quả học tập, lao dộng của tổ em trong tháng qua – lớp 3

Hướng dẫn

Loading...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 10

Của tổ 3 Lớp 3A Trường Tiểu học Lam Sơn

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A.

Em xin báo cáo hoạt động của tổ 3 trong tháng 10 vừa qua như sau:

1. Học tập: Cả tổ quyết tâm phấn đấu thi đua để đạt thành tích cao nhất.

Cụ thể:

– Có 20 điểm 10, 15 điểm 9 và 7 điểm 8, không có điểm trúng bình, yếu, kém.

– Học thuộc bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– Tổ chức thành 6 đôi bạn học tập.

2. Lao động: Hoàn thành tốt công việc làm vệ sinh lớp, đặc biệt buổi lao động vệ sinh sân trường vừa qua.

Tổ trưởng
Nguyễn Hoàng Long

Loading...

Bài mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hổ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 7

Của tổ 5 Lớp 3C Trường Tiểu học Đề Thám

Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3C Thay mặt cho tổ 5 em xin được báo cáo về các hoạt động của tổ trong tháng 10 vừa qua:

1. Về mặt học tập:

– Toàn tổ có 25 bông hoa điểm 10, 12 điểm 9, 7 điểm 8 không có điểm trung bình, yếu, kém.

– Xây dựng nhóm học tập theo địa bàn của các bạn.

– Viết được 5 bài báo cáo nói về các vấn đề trong học tập của tổ, của lớp.

2. Lao động:

– Hoàn thành tốt các buổi vệ sinh trực nhật mà lớp giao cho.

– Cùng với tập thể lớp dọn vệ sinh sạch sẽ ở nhà trẻ "Hoa phượng đỏ".

TỔ trưởng
Hoàng Thị Xuân Lan

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Kể về một trò chơi dân gian mà em thích: Trận thi đấu kéo co
LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ


LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI


Chia sẻ :