Home / Văn mẫu THPT / Văn mẫu lớp 11 / Cảm nhận về tầm nhìn và tấm lòng của Phan Châu Trinh trong đoạn trích Về luận lí xã hội ở nước ta

Cảm nhận về tầm nhìn và tấm lòng của Phan Châu Trinh trong đoạn trích Về luận lí xã hội ở nước ta

Cảm nhận về tầm nhìn và tấm lòng của Phan Châu Trinh trong đoạn trích Về luận lí xã hội ở nước ta

Hướng dẫn

Phan Châu Trinh (1872-1926) là nhà chí sĩ yêu nước.Phan Châu Trinh luôn ý thức dùng ngòi bút sắc bén để làm cách mạng vì vậy những tác phẩm của ông đều lập luận chặt chẽ,giọng văn đanh thép, thấm nhuần tư tưởng yêu nước và tinh thần dân chủ. “Về luân lý xã hội ở nước ta” là một đoạn trích nằm trong phần ba của tác phẩm “Đạo đức và luân lý Đông Tây”

Trong đoạn trích ông đã làm nổi bật lên dũng khí của một người yêu nước, vạch trần thực trạng đen tối của xã hội,bên cạnh đó đề cao những tư tưởng tiến bộ, hướng tới một ngày mai tươi sáng của đất nước. Phan Châu Trinh muốn qua đoạn trích kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam để thức tỉnh trách nhiệm và ý thức của mỗi người dân đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc.

Luân lí xã hội chính là luân lí của chủ nghĩa xã hội, coi trọng sự bình đẳng của con người, không chỉ của một cá nhân,một gia đình,một đoàn thể hay một quốc gia mà là sự bình đẳng của con người trên toàn thế giới.Theo Phan Châu Trinh thì trong xã hội Việt Nam đương thời, cả luân lí về gia đình và luân lí quốc gia đều đã không còn,ông cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất nước.Về luân lí xã hội là thứ luân lí đang được phát triển ở các nước phương Tây mà người dân Việt Nam chúng ta lại chưa hề có khái niệm gì.Ông đã viết: “Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến, so với quốc gia luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều. Một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lí được, cho nên không cần cắt nghĩa làm gì”.Ông đã khẳng định ở Việt Nam chưa có luân lí xã hội.Phan Châu Trinh nêu rõ quan điểm không thể hiểu đơn giản rằng luân lí xã hội chẳng qua chỉ là tình cảm bạn bè giữa người này với người khác.

Xem thêm:  Phân tích tác phẩm Chạy Giặc – Ngữ văn lớp 11

Ông đã nêu ra nhận thức về luân lí xã hội của người châu Âu với người Việt Nam để so sánh.Phan Châu Trinh cho rằng người châu Âu có sinh hoạt đoàn thể,họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau và sẵn sàng tham gia vào các công việc chung của đoàn thể nhưng vẫn đề cao và tôn trọng quyền lợi của người khác cụ thể: “bên Pháp, mỗi khi người có quyền thế, hoặc chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay một hội nào thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận dụng cho đến được công bình mới nghe”. Còn ở Việt Nam nhân dân ta chỉ biết lo cho bản thân,lo cho gia đình riêng của mình mà không quan tâm đến người khác,minh chứng là: “Người mình thì phải ai tai nấy, ai chết mặc ai! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua, hình như người bị nạn khốn ấy không can thiệp gì đến mình”.Qua những chứng minh ở trên Phan Châu Trinh đã chỉ rõ nước ta tuyệt nhiên không có luân lí xã hội.

Ông cũng đã nêu lên những dẫn chứng trước kia dân tộc ta cũng có đoàn thể,cũng biết đến sức mạnh của sự đoàn kết “ đã biết sống thì phải bênh vực nhau, biết góp gió thành bão, giụm cây làm rừng không đến nỗi trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, ù lì như ngày nay”.Nhưng luận lí xã hội đó giờ đã không còn nữa và ông đã chỉ ra chính sự phản động, thối nát của xã hội phong kiến là nguyên nhân gây ra tình trạng này.Vua quan chỉ biết ra sức bóc lột, vơ vét của cải cho riêng mình, không hề quan tâm đến lợi ích của dân chúng: “Dẫu trôi nổi cùng cực thế nào, miễn là có kẻ mang đai đội mũ ngất ngưởng ngồi trên, có kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc lạy dưới, trăm nghì năm như thế cũng xong”, ông đã chỉ rõ bọn quan tham ấy: “Ngày xưa thì bọn ấy là bọn Nho học đã đỗ được cái bằng cử nhân, tiến sĩ. Ngày nay thì bọn ấy là bọn Tây học đã được cái chức kí lục thông ngôn, có khi bồi bếp dựa vao thân thế của chủ cũng ra làm quan nữa. Những bọn quan lại đã nói ở trên này chỉ còn một tiếng đúng hơn là lũ ăn cướp có giấy phép vậy”.Nhưng do quan tham chỉ là một phần một phần khác là do sự hèn kém của chính dân mình, “dầu tham, dầu nhũng dầu rút tỉa của dân thế nào cũng không ai bình phẩm; dầu lấy lúa của dân mua vườn sắm ruộng, xây nhà làm cửa cũng không ai chê bai”.Một bộ phận có phần ảnh hưởng không nhỏ đó là những cá thể với thái độ gió chiều nào theo chiều ấy, thấy quyền thế thì chạy theo, quỵ lụy, dựa dẫm: “Những kẻ ở vườn thấy quan sang, quan quyền cũng bén mùi làm quan. Nào lo cho quan, nào lót cho lại, nào chạy ngược, chạy xuôi dầu cố ruộng dầu bán trâu cũng vui lòng chỉ cần được lấy một cái chức xã trưởng hoặc cai tổng […].”Ông đã phải thốt lên “Thương ôi! Làng có một trăm dân mà người này đối với kẻ kia đều ngó theo sức mạnh, không có chút gì gọi là luân lí đạo đức cả”.

Xem thêm:  Soạn văn bài: Tôi yêu em (Pu-skin)

Theo Phan Châu Trinh muốn có luân lí xã hội thì cần gây dựng đoàn thể vững mạnh để có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.Phải xóa bỏ chế độ phong kiến thối nát để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa,nâng cao dân trí và ý thức dân chủ của người dân,đưa mục tiêu giành độc lập tự do cho dân tộc làm mục tiêu hàng đầu nhưng trước hết phải xây dựng đoàn thể thật đoàn kết,mạnh mẽ, như ông đã kết luận: “Nay muốn một ngày kia nước Việt Nam được tự do, độc lập thì trước hết dân Việt Nam phải có đoàn thể đã. Mà muốn có đoàn thể thì có chi hay hơn là truyền bá xã hội chủ nghĩa trong dân Việt Nam này”.

Phan Châu Trinh đã cho chúng ta thấy tầm nhìn sâu rộng và suy nghĩ sắc sảo tiến bộ của ông trước,thực trạng về luân lí xã hội ở nước ta, đồng thời đó cũng là lời nhắc nhở,kêu gọi mọi người hãy nêu cao tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với quốc gia, dân tộc mình. Trong tác phẩm ông đã dùng phong cách văn chính luận độc đáo: lúc từ tốn, mềm mỏng, lúc lại kiên quyết đanh thép đầy sức thuyết phục

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Check Also

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 310x165 - Bình giảng bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ

Bình giảng bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ

Đề bài: Bình giảng bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ Bài …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *