Chuyên mục Văn mẫu lớp 9

Tổng hợp những bài giảng văn học lớp 9, những bài văn mẫu hay lớp 9, các bài văn thi học sinh giỏi lớp 9 hay nhất

Tóm tắt hồi thứ mười bốn trích trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí

Đề bài: Tóm tắt hồi thứ mười bốn trích trong tác phẩm Hoàng Lê

Phân tích Hồi thứ mười bốn rút trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái

Đề bài: Phân tích Hồi thứ mười bốn rút trong tác phẩm Hoàng Lê

Cảm nhận về hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ khi đọc Hồi thứ mười bốn rút trong cuốn Hoàng Lê nhất thống chí

Đề bài: Cảm nhận về hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ khi đọc

Phân tích nhân vật Quang Trung trong đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí

Đề bài: Phân tích nhân vật Quang Trung trong đoạn trích Hoàng Lê nhất

Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu để làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân mặc áo lính thời 9 năm kháng chiến chống Pháp

Đề bài: Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu để làm nổi

Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

Đề bài: Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu Bài làm Đầu

Cảm nghĩ về bài Đồng chí của Chính Hữu

Đề bài: Cảm nghĩ về bài Đồng chí của Chính Hữu Bài làm Đồng

Tóm tắt Truyện Kiều của thi hào dân tộc Nguyễn Du

Đề bài: Tóm tắt Truyện Kiều của thi hào dân tộc Nguyễn Du Bài

Phân tích cảm hứng nhân đạo trong truyện Kiều của Nguyễn Du

Đề bài: Phân tích cảm hứng nhân đạo trong truyện Kiều của Nguyễn Du

Phân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

Đề bài: Phân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích Bài làm Nguyễn

Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích

Đề bài: Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích Bài làm Đoạn

Phân tích bức tranh Thanh minh trong tiết tháng ba trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Đề bài: Phân tích bức tranh Thanh minh trong tiết tháng ba trong Truyện