Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Đề bài: Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

a)   Số điểm dưới 5

b)   Số điém từ 5 đến 6

c)   Số điếm từ 7 đến 8

d)   Số điểm từ 9 đến 10

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Bài làm

Bảng thống kê điểm trong tháng của em (số liệu chỉ để tham khảo)

Số điểm

0-4

5-6

7-8

9-10

0

2

5

3

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • bang thong ke trong thang
  • mẫu thống kê kết quả học tập của học sinh
LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ


LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI


Chia sẻ :