Đề bài: Trình bày ý kiến của anh/chị về câu nói sau: “Vượt qua