Đề bài: Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của