Đề bài: Suy nghĩ của anh chị về câu nói: “Đừng làm điều gì