Lập bảng thống kê kết quả học tập từng thành viên và cả tổ trong tháng

Đề bài: Lập bảng thống kê kết quả học tập từng thành viên và cả tổ trong tháng

Bài làm

Bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của tổ (số liệu chỉ để tham khảo)  

STT

Họ và tên

Số điểm

0 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

1

Nguvền Thị Ánh Nguyệt

0

1

2

3

2

Nguvễn Diệu Hà

0

1

4

3

3

Nguyễn Quỳnh Châu

0

2

3

4

4

Đặng Ngọc Duy An

0

2

1

2

5

Trần Đức Nghĩa

1

1

1

1

6

Nguyễn Quỳnh Thư

0

1

3

4

7

Lê Huy Hoàng

0

1

3

4

8

Nguyễn Gia Ngọc Thạch

0

1

3

4

 

Tổng cộng

1

10

20

25

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • lap bang thong ke ket qua hoc tap trong thang cua tung thanh vien trong to va ca to
  • bang thong ke ket qua hoc tap
  • huong dan lap ban thong ke ket qua hoc tap trong thang cua tung thanh vien trong to va ca to
  • Lập bảng thống kê kết quả học tập
  • lap bang thống kê kết quả học tập trong thanh của tung thành viên
LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ


LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI


Chia sẻ :