Author Archive

Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ về mùa xuân

Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ về mùa xuân – Bài 1

Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.

Bài học cuộc sống rút ra từ lời tâm sự của nữ nhà văn

Kiến thức nhờ nhận nhiều mà có, trái tim nhờ cho đi mà giàu

Đề ra: “Kiến thức nhờ nhận nhiều mà có, trái tim nhờ cho đi

Bình luận về câu nói “Chỉ có tiền tài và địa vị thì mới có hạnh phúc”

Đề bài: Một số thanh niên hiện nay vẫn cho rằng: "Chỉ có tiền

Bình luận về ứng xử lịch sự văn minh

Đề bài: Bình luận về ứng xử lịch sự văn minh Bài làm Phép

Bình luận câu cổ ngữ: “Ngọc vô cùng quý giá, nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều”

Đề bài: Bình luận câu cổ ngữ: "Ngọc vô cùng quý giá, nhưng ngọc

Nghị luận xã hội về hạnh phúc

Đề bài: Bạn nghĩ gì về hạnh phúc Bài làm Đừng quá tham vọng,

Nghị luận về câu nói “Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn”

Đề bài: Bạn nghĩ như thế nào khi nhà triết học Hi Lạp Dê-nông

Nghị luận xã hội về thời gian, lời nói và cơ hội

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: "Có ba điều trong cuộc đời mỗi

Nghị luận xã hội về thời trang

Đề bài: Nghị luận xã hội về thời trang Bài làm Bản chất của

Bình luận về vấn đề tuổi trẻ phải sống đẹp

Đề bài: Bình luận về vấn đề tuổi trẻ phải sống đẹp Bài làm

Nghị luận về niềm tin và thế giới

Đề bài: Nhà sư phạm nổi tiếng V.A. Xu-khôm-lin-xki có viết: "Niềm tin và